Beröra

beröra

Böjning av verbet 'beröra' - Svenska verb böjda efter alla tempus med snoring1.info Verbböjningar. SV Synonymer för beröra. Hittade 86 synonymer i 10 grupper. 1. Betydelse: gå in på [v]. komma in på, behandla, omnämna, nämna, avhandla, framställa, inlåta sig på, göra antydan om, beröra. 2. Betydelse: påverka [v]. göra intryck på, träffa, drabba, bekomma, beröra. 3. Betydelse: vidröra [v]. komma åt, snudda vid, komma. Vad betyder beröra! Synonymer till beröra! beröra betyder! beröra. Exempel på användning. Beröra betyder ungefär detsamma som gå in på. Se alla synonymer nedan. Synonymer gå in på, komma in på, behandla, omnämna, nämna, avhandla, framställa, inlåta sig på, göra antydan om, vidröra, komma åt, snudda vid. Visa fler meningar Not: Swedish Låt mig också beröra ämnet Kozloduy, vilket har tilldragit sig mycket uppmärksamhet. Swedish Jag skulle i korthet vilja beröra frågan om de icke-statliga organisationerna. Swedish Jag dollar index kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om. This spotify chromecast audio a problem ips seb affects one country today, djurgardens if could affect others tomorrow. Natten till måndag utvidgas den till att beröra ytterligare fem orter och nästa lördag stängs resten av Stockholm av. beröra

0 kommentarer