K10 blankett exempel

Hej! Finns det nån guide för att fylla i K10? reglerna bestämmer hur utdelning och kapitalvinst beskattas hos ägare till fåmansbolag, något som deklareras på K10 blanketten. K10 – Kvalificerade andelar – Fåmansföretag (SKV ).

K10 blankett exempel - hade lagats

Den kontanta ersättningen ska beskattas det år bytet sker. Du säljer dina andelar i fåmansföretaget för 5. Har du förvärvat dina aktier före kan du använda ett alternativt omkostnadsbelopp som består av ett kapitalunderlag. Så här deklarerar du Du som ska lämna en bilaga till deklarationen Lämna bilaga K Men om du istället betalar 30 kr i lön och i en annan transaktion betalar in 4 kr till dig företag, så är din kontanta lön 30 kr kr på årsbasis.

K10 blankett exempel Video

Grunddata på blankett K10 i BL Skatt

0 kommentarer